Monday, March 3, 2014

Преку издолжување и ослободување на рбетот до поголема слобода во движењатаРбетот е еден од најважните делови на човечкото тело. Одговорен е за структурата и потпората на телото. Тој  е столб на нашето тело. Рбетот ни овозможува да се свиваме, и да се адаптираме на различни положби и движења. Без него движења би биле   роботски.  Низ него се протнува рбетниот мозок, од кој се разгрануваат  сите нервни гранки  преку кои мозокот се поврзува со   остатокот од телото  и ги контолира движењата на мускулите.Рбетот се состои од пршелни меѓусебно се поврзани со лигаменти,а преку тетивио со мускулите, додека меѓу пршлените има   рскавични дискови.   Нормално, ‘рбетот има три кривини, вратна,  градна, појасна и крсна.  


Човекот не се раѓа со овие кривини, тие се формираат во текот на растот . 

Слика 2: Развој на рбетните кривини од новороденче до 1 година


новороденче            вратна кривина(3-4мес.)    градна кривина(8-9мес.)      појасна кривина (1 година)  

 
 
 

Како што расте и се оформува телото и ‘рбетот , право пропорционално следи и развојот на моториката .
Новороденчето нема развиена моторика. Рбетот е во форма на првобитна(примарна, основна)крива. 
Слика3:Новороденче, рбетот е во примарна крива
На 3-4 месеци децата постигнуваат целосна контрола на главата, тоа е времето кога веќе се оформила вратната кривина(види слика2)Здраво новороденче не учи како да ја држи главата. Држењето на главата доаѓа спонтано , како резултат на растот  и фромирање на вратната кривина на рбетот.

Кон 8-9 месеци, здравите деца седат самостојно , и од лежечка положба се доведуваат во седечка положба и почнуваат да лазат .  Тоа е периодот кога веќе се оформира градната кривина. 
 И на 12 месеци, детето проодува.Тоа е периодот кога се формирала појасната(лумбалната кривина)


Кај децата со церебрална парализа , заради слабоста на сврзното ткиво(компресивна слабост) која е присутна уште од раѓање, телото нема шанса за нормален раст, а заради тоа заостанува и развојот. Растот е непропорционален, органите се развиваат забавено, па и процесот на формирање на ‘рбетот заостанува. Рбетот   е скратен, намален природниот простор меѓу пршлените  и заради тоа   блокиран , му недостига флексибилност, кривите недостигаат,а со тек време се развиваат и различни деформитети.Многу често се набљудува рамен грб, без потребините кривини на рбетот. 
 Кај тешките форми на церебрална парализа се забележува хиперекстензија на‘рбетот, зафрлање на телото на назад, кое е резултат на неразвиениот простор меѓу пршлените, неквалитетните рскавични дискови, а слабоста на лигаментите и тетиви кои се во врска  со пршлените се причина за зголемена ридигдност на целиот грб.
Кај лесните форми на церебрална парализа се забележуваат роботски движења , проблеми со да се одржи  рамнотежа и други  ограничувања како на грубата така и на фината моторика .  
АБР делува како продолжена рака на природата.
 Преку зајакнување на сврзното ткиво, телото почнува да расте на поприроден , попроционален начин, почнува да се ослободува и издолжува ‘рбетот, се формираат  кривини на ‘рбетот,рскавичните дискови , лигаментите и тетивите се зајакнуваат. Со тоа полека исчезнуваат деформитетите, ‘рбетот добива флексибилност ,се подобрува рамнотежата,  детето полесно се адаптира на различни положби , и добива  поголема слобода во движењата.1 comment:

  1. A very interesting and nice blog.
    Greetings from Portugal

    Paulo Gonçalves
    http://viajaredescobrir.blogspot.com

    ReplyDelete