Публикации и научни конгреси

 Научно- истражувачки АБР тим
Леонид Блум                      и                 ДР. Марк Дрискол
математичар                                   доктор на науки- биомедицински инженеринг

           

 Пред 4 години, беше поднесено барање  до Етичкиот Комитет во Канада, за отпочнување на повеќегодишна студија со која ќе се докажат придобивките од АБР. Студијата (слепа студија)беше одобрена ,се одвиваше и сеуште тече, под целосен мониторинг на Етичкиот Комитет.
Вовед 
GMFC класисфикацијата на децата со церебрална парализа,на еден суров начин не соочува со реалноста. И покрај тоа што церебралната парализа не е прогресвно заболување, мускуло- скелтниот систем со тек на време доживувава прогресивно деформитети, кои пак доведуваат до намалување на функционалноста .Од графикот се чита до која годишна возраст децата од различни степени напредуваат и кога настапува период на стагнација. Така на пример, најтешките форми од степен 5, напредуваат максимум до 5 годишна возраст, и потоа следи период на стагнација. Оваа класификација  е широко распространета и прифатена од во светот на медицината.
Според дадената класификација која се користи за прогноза на развјот на децата со церебална парализа, најлесните формите- степен 1- проодуваат самостојно , качуваат скали, скокаат и трчаат , но имаат извесни ограничувања, додека најтешките форми на церебрална паралзиа , степен 5- никогаш не постигнуваат контрола на главата или било какви моторни функции.

За студијата

Во студијата учествуваат околу 400 деца со церебрална парализа од САД и Јужна Америка. Критериуми за вклучување во студијата, возраст 5 до 18 години, GMFC 4 и 5 (најтешки форми на церебрална парализа) врз кои не е извршена ортопетска хирушка интервенција .Резултатите со статистичка сигурност потврдуваат подобрувања со растечки тренд.Во следните недели се очекува публикување на реултатите во списанието Developmental Medicine & Child Neurology(развојна медицина и детска неврологија)
 Резултатите покажуваат :
1. Подобрување на општата  состојба
2.Зголемена стабилност на рбетот
3.  Зголемена компресивна јачина на стомакот (неопходна за функcионална стабилност на трупот )(Според класификацијата децата од степен 5 напредуваат максимум до 5 годишна возраст, и потоа следи период на стагнација. Во студијата се вклучени деца над 5 годишна возрст и тие напредуваат и според прикажаниот графикон за 2 години преминаа од степен 5 на степен 4)

Ова е исклучително храбра студија и со голема вредност,  токму поради фактот што се изведува со деца кои имаат тешки форми на церебрална парализа.  Најголем студии се изведуваат со деца со лесни форми на церебрална парализа, затоа што кај тешките форми на церебрална парализа не се добиваат некакви резултати.


Резулатите од студијата беа објавени во Септемвриското издание на списанието на Американската Академија за церебрална парализа и развојна медицина,
 Results of a 3year prospective cohort study investigating the influence of home-based therapy on patients with cerebral palsy in GMFCS levelsIV and V M DRISCOLL,, L BLYUM- страна 68, Е8.
АБР публикации и научни конгреси до денес 

Публикации 

1. Driscoll, M. and Blyum, L., (2010) The presence of physiological stress shielding in the degenerative cycle of musculoskeletal disorders. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(3): 335-342.
2.Blyum, L., and Driscoll, M. (2011) Mechanical Stress transfer – the fundamental physical basis of all manual therapy techniques. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 16(4): 520.
3. M DRISCOLL,, L BLYUM, (2014) Results of a 3year prospective cohort study investigating the influence of home-based therapy on patients with cerebral palsy in GMFCS levelsIV and V
 Конгреси и конференции

4.Driscoll, M. and Blyum, L. (2009) The Influence of Altered Mechanical Properties in Hypertoned Fascia on Muscle Activational Strategies. Second International Fascia Research Congress, Amsterdam, Netherlands, Vrije Universiteit. (oral communication, international)
5.Driscoll, M. and Blyum, L. (2009) The Presence of Physiological Stress Shielding in Load Bearing Articulation of Patients with Cerebral Palsy. 3rd Inter-nation Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australia, Sydney Convention and Exhibition Centre. (poster communication, international)
6.Driscoll, M. and Blyum, L. (2009) Stress Allocation in Cerebral Palsy: A Process Governed by Physiological Properties. A global status quo on Cerebral Palsy, with a view to the future, Utrecht, Netherlands, Het Vechthuis. (poster communication, international)
7.Driscoll, M. and Blyum L. (2010) The offset of mechanical homeostasis in cerebral palsy. 8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Limassol, Cyprus (oral communication, international)
8.Driscoll, M. and Blyum, L. (2011) Home based and family centered treatment of cerebral palsy. 27th
Annual Pacific Rim International Conference on Disabilities, Honolulu, Hawaii. (invited oral communication, international)
9.Blyum, L., and Driscoll, M. (2012), Mechanical stress transfer – the fundamental basis of all manual therapy techniques, Third International Fascia Research Congress, Vancouver, Canada. (poster communication, international)
10.Blyum, L. and Driscoll, M. (2012) Dynamic anatomy, a new approach to functional anatomy, 1st Annual European Fascial Congress, Brussels, Belgium (invited oral communication, international)
11.Driscoll, M. and Blyum, L. (2012), Results of a 2 year study investigating the influence of home based therapy on cerebral palsy, 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy (oral communication, international).
12.Driscoll, M., and Blyum, L., (2013), Investigation of the influence of a home based therapy on the health and well-being of cerebral palsy patients, 2nd Singapore Rehabilitation Conference, Singapore (poster communication, international).

No comments:

Post a Comment