Thursday, February 2, 2012

Како настана АБР

 Леонид Блум - татко на АБР .
Леонид Блум  дипломирала математикатика на универизтетот во новосибирск во 1992 година.Таткото на Леонид , кој бил  физијатар, за време на својата  клиничка работа, ја проочувал  биомеханиката на човечкото тело.
Како студент, Леонид покажува интерес во медицинската работа на неговиот татко.
По завршувањето на универзитетот започна со првото истражување во областа на биомеханиката теорија: Тој беше заинтересиран за тоа како влијаат надворешните дразби на биомеханичкото моделирање на мускулно-скелетниот систем.
 Заедно со својот татко започна истражување , каде главниот фокус е на 'рбетните  деформитети, и деформитетите  на колковите.
Целта на двете студии беше да се најде еден вид на надворешни  биомеханички  дразби кои  ќе овозможат реверзибилност, односно постепено подобрување на воспоставените  деформитет на мускулно-скелетниот систем.
Леонид сфаќа дека ако  сака успешно да работи на своите истражувања во областа на применетата биомеханика, мора да се комбинираат теоретското знаење со практична работа во областа на мануелната терапија.
Како резултат на тоа, тој започнува да се учи и применува  различни видови на мануелна терапија - манипулативни техники, мобилизација, остеопатија, масажа.
 По неколку години работа открива дека кинетичката енергија која се создава на  телото  со притисок со рака може  да се спроведе длабоко во  ткивата,  дека  тие ја апсорбираат таа енергија , без притоа да се расее и изгуби по површинските слоеви.
 Начинот на извршување на овој притисок се нарекува квази-статички принцип.
Заклучува дека примената на квази-статичките принципи во мануелната терапија е оптимален начин за постигнување на реверзибилен процес на мускулно-скелетните деформитети.
 Работата со  луѓе кои имале сколиози и деформитети  на колковите  даде добри резултати, што му даде потврда на ефикасноста на квази-статички принципи.
Како тој дошол до заклучок дека постојат добри резултати? – увидел дека ако доволно долго се применува техниката на еден дел од телото, тој дел се менува. Со оглед дека веќе имаше познавање  на биомеханиката и пропорциите на човечкото тело, беше во можност да ги набљудуват промените во телото. Како што се зголемуваше бројот на сработени  часови  на одредена регија, се зголемуваше  обемот таа регија, се враќаа во "нормална" телесните размери, на пример,  просторот меѓу ребра. Тој забележа дека кај  гради, кои претходно беа ригидни  и неподвижни, дишењето полека почнува да омекнува  и градите да стануваат по мобилни. Понатаму забележа подобрување  на квалитетот на кожата. На делот  каде што ја  применувал техниката, кожата станувала подебела,протокот на крв се зголемувал , помалку лизгала, итн
 Охрабрени од овие резултати почнаа да работаат со лица со церебрална парализа, и лица кои  доживеале мозочен удар.
Тие сфаќаат дека за да се постигне значително подобрување на моторните функциие неопходно е да се спроведе одреден  број на часови на терапија, што значи дека тој како поединец не може да се посвети поголем број пациенти.
Поради тоа што  одлучи да ја промени стратегијата: транзиција од позиција на терапевт, кој врши третман на пациентот во позиција тренер кој ги обучува родителите да вршат третман на нивните деца.
И денес главниот терапевт во АБР е родителот. Леонид Блум сеуште истражува и бара начин како да се забрза целиот процес. Од 2011 година се додадени 2 нови техники, со што АБР е издигната на повисоко ниво.

No comments:

Post a Comment